การดำเนินงานแก้ปัญหาบ่อขยะของเทศบาลตำบลหนองตาคง

20 มิถุนายน 2564
นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายสุทิน ยันตะโกเศศ สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลหนองตาคง เขต 2 ลงพื้นที่ ติดตาม การดำเนินงานแก้ปัญหา บ่อขยะ ของเทศบาลตำบลหนองตาคง

× How can I help you?