การประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30น. นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง มอบหมาย นายอนุสรณ์ จันทากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการ ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายอำนาจ ชยางคานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบอน เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองตาคง

× How can I help you?