การเปิดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตาคง

ภาพบรรยากาศ การเปิดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตาคง และนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง วันแรก โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-12 ก.พ. 2564

× How can I help you?