กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองส่งน้ำบ้านคลองคต

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองส่งน้ำบ้านคลองคต นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง กล่าวรายงาน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

× How can I help you?