#กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทุกวันศุกร์ (เก็บขยะ)

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น.

นำโดย นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมคณะผู้บริหาร นำพนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง ร่วมกิจกรรมเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสองข้างทางสามแยกจางวาง โดยมีการเก็บขยะบริเวณสองข้างทางสามแยกจางวางเพื่อให้พื้นที่บริเวณชุมชนมีความสะอาดเรียบร้อย สวยงาม และน่าอยู่ น่ามอง

× How can I help you?