#กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์(เก็บขยะ)

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง มอบหมาย ผู้อำนวยการกองคลัง นำพนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง ร่วมกิจกรรมเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง โดยมีการเก็บขยะบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวมีความสะอาดเรียบร้อย สวยงาม และน่าอยู่ น่ามอง

× How can I help you?