กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์(เก็บขยะ)

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตาคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ดำเนินการเก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณสามแยกวัดคลองบอน ม.4 ต.หนองตาคง เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดความสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

× How can I help you?