กิจกรรมปลูกต้นไม้หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง 5ธ.ค.64

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และส่วนราชการต่างๆ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส ” วันพ่อแห่งชาติ” วันที่ 5 ธันวาคม

× How can I help you?