ขอขอบคุณธารน้ำใจ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
ขอขอบคุณ คุณธนวัชร์ วัฒนา เลขานุการ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแสกนใบหน้า จำนวน 1 เครื่อง และเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เฟสชิล เครื่องวัดออกซิเจน ให้โรงพยาบาลสนามชุมชนตำบลหนองตาคง โดยมี นายศักรินทร์ กันสำอาง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นตัวแทนรับมอบ

× How can I help you?