ขอเชิญชวนประชาชน ถ่ายรูปกับดอกทานตะวัน

ประชาสัมพันธ์

@ตำบลหนองตาคง “นายกบุญเลี้ยง”ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองตาคงถ่ายรูปกับดอกทานตะวันได้ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง…เชิญชวนทุกท่านครับ…??

× How can I help you?