โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาแก้ว

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ช่างควบคุมงาน ร่วมกันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาแก้ว

× How can I help you?