โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณด่านชุมชน/จุดบริการประชาชนสามแยกจางวาง เทศบาลตำบลหนองตาคงได้ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลหนองตาคง โดยมีนายสานิตย์ สุจันทร์ ปลัดอำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นประธานในพิธีเปิด นายณัฐพงษ์ ศิริสื่อสุวรรณ กล่าวรายงาน และมีข้าราชการ หน่วยงานราชการต่างๆเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

× How can I help you?