ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากไฟไหม้

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายบบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับอำเภอโป่งน้ำร้อน เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากไฟไหม้บ้านนายใหญ่ สว่างภัย บ้านเลขที ๕๙/๘ ม.๗ บ้านคลองคต ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เกิดเหตุเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

× How can I help you?