ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง มอบหมาย เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 4 บ้านคลองบอน

× How can I help you?