ดำเนินการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น.

ภายใต้การอำนวยการของ นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริหารงานสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และใส่ทรายอะเบท บริเวณล้งอาหวัง ตามที่ล้งอาหวังได้ขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลฯ

× How can I help you?