ตรวจ ATK เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองตาคง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง นำโดย นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลทั้งหมด ได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตาคงได้ทำการตรวจให้ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้พบเชื้อ ในการนี้เพื่อเป็นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ

× How can I help you?