ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ภายในหมู่บ้านจางวาง

วันที่ 13 ธันวาคม 2565

นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 ติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ภายในหมู่บ้านจางวาง

× How can I help you?