ทำบุญตักบาตรเทศบาล

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล โดยได้รับเกียรติจากนายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโป่งน้ำร้อน ปลัดอำเภอฯ ทหาร กรมชลประทาน และภาคเอกชน ร่วมทำบุญตักบาตรเทศบาล เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เรียบง่าย และอบอุ่น ทั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

× How can I help you?