นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมพนักงานเทศบาลฯ ได้ดำเนินการอัดเสียงร้อง เพลงรำวงมหาดไทย ร่วมกับอำเภอโป่งน้ำร้อน

วันที่ 4 มกราคม 2566

ตามที่ทางอำเภอโป่งน้ำร้อนได้ขอความอนุเคราะห์จากทางเทศบาลตำบลหนองตาคง ขอตัวแทนผู้หญิงหนึ่งคน ในการร่วมแสดงและร้องเพลงเพื่อถ่ายทำวิดีโอเพลงรำวงมหาดไทย

โดยในวันนี้ นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมพนักงานเทศบาลฯ ได้ดำเนินการอัดเสียงร้อง เพลงรำวงมหาดไทย ร่วมกับอำเภอโป่งน้ำร้อน

× How can I help you?