คลองตาซิ่ว

ความเป็นมา

คลองตาซิ้ว เป็นลำธารขนาดเล็ก เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อยู่บริเวณรอยต่อของตำบลหนองตาคงและตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี  ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธตำบลทับไทรผ่านตำบลหนองตาคง เมื่อประมาณ พ.ศ.2555 ประชาชนเริ่มรู้จักและเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งบริเวณที่ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยว เป็นที่ดินของหมู่ 7 บ้านคลองคต ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้ามาช่วงหน้าแล้ง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากมีน้ำใสสะอาดไหลตลอดทั้งปี

ที่ตั้ง : บ้านคลองคต ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

ช่วงเวลาท่องเที่ยว : เที่ยวได้ตลอดทั้งปี (ช่วงหน้าฝนน้ำจะไหลแรงเชี่ยวกราก ไม่เหมาะสมแก่การลงเล่นน้ำ)

× How can I help you?