ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่2/2564

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปี พ.ศ.2566 – 2570) ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ คณะกรรมการ และผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองตาคง ชั้น 3

× How can I help you?