ประชุมคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองตาคง งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด ได้จัดการประชุมคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

× How can I help you?