ประชุมชี้แจงสถานการณ์และการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. ประชุมชี้แจงสถานการณ์และการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) โดยมี พันจ่าเอกประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นประธานที่ประชุมพร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตาคง ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลหนองตาคง

× How can I help you?