ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาล

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลหนองตาคงได้จัดประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลชั้น 3

× How can I help you?