ประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลหนองตาคง ได้จัดการประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง โดยมีนายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล

× How can I help you?