ประชุมหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลหนองตาคงร่วมกับอำเภอโป่งน้ำร้อน สาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อนและภาคส่วนเอกชน ประชุมหารือแนวทางในเรื่องมาตรการและแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง

× How can I help you?