ประชุมเพื่อจัดทำ “ร่าง”แผนดำเนินงาน ประจำปี 2564

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายณัฐพงษ์ ศิริสื่อวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง เป็นประธานประชุมเพื่อจัดทำ “ร่าง”แผนดำเนินงาน ประจำปี 2564 ของเทศบาลตำบลหนองตาคง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3

× How can I help you?