#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ💦

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง มอบหมายให้นายเกียรติ์ สุขเอม สมาชิกสภาเขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ โรงเรียนบ้านจางวาง

× How can I help you?