พ่นยาฆ่าเชื้อ

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ตามคำร้องของที่ประชาชนขอให้ช่วยพ่นยาฆ่าเชื้อในบ้านเรือนที่มีผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านคลองคต เรียบร้อยแล้ว

× How can I help you?