ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองเสม็ด จังหวัดตราด

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.
นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง มอบหมาย นายสมศักดิ์ ใสตะภาพ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สว่างร่วมกตัญญู ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองเสม็ด จังหวัดตราด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง (ชั้น 3 )

ด้วยเทศบาลตำบลหนองเสม็ด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมูบ้านโดยมี นายสุชาติ กะไชยวงษ์ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองตาคง นำคณะจำนวน 70 คน เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายสรุปจาก จ่าเอกศักรินทร์ กันสำอาง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองตาคง “ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน”

× How can I help you?