ระงับเหตุเพลิงไหม้

วันที่ 20 พฤศจิกายน 65 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคงมอบหมายให้นายสุวงษ์ พละสุขเลขานุการนายกเทศมนตรีพร้อมด้วย จ่าเอกศักนรินทร์ กันสำอาง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองตาคงและเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้บริเวณห้องเก็บของ บ้านพักของนาย ชุมพล วังแก้ว ชาวบ้านจางวาง สันนิษฐานสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

× How can I help you?