ร่วมกิจกรรม”หน่วยแพทย์อาสา” สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง ร่วมออกพื้นที่ พร้อมสมาชิกสภาฯร่วมงานต้อนรับ”หน่วยแพทย์อาสา” สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองเร่ว ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

× How can I help you?