ร่วมตรวจสถานบริการ

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง มอบหมายเจ้าหน้าที่งานบริหารงานสาธารณสุข ลงพื้นที่ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน เจ้าหน้าที่รพ.สต.หนองตาคง ตรวจสถานบริการ ณ หมู่ที่ 2 บ้านจางวาง

× How can I help you?