ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง ร่วมลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตาคง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์ อำเภอโป่งน้ำร้อน ในการเปิดศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แรงงานในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดล้งตามมาตรการ GAP plus ที่ดำเนินการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 ณ รพ.สต.หนองตาค

× How can I help you?