ร่วมตั้งจุดเพื่อคัดครองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ในแรงงานต่างด้าว

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 06.00 น. ณ สามแยกจางวาง นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับ รพ.สต.หนองตาคง ชุดสัมพันธ์มวลชน 1302 สภ.บ้านแปลง สมาคมการค้าฯ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมตั้งจุดเพื่อคัดครองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ในแรงงานต่างด้าวพร้อมทั้งออกบัตรผ่านการจรวจโควิด-19 พร้อมอำนวยความสะดวกให้ ณ จุดตั้งด่านตรวจแยกจางวาง หมู่ 2 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลการสุ่มตรวจแรงงานทั้งหมด 183 ราย ผลปรากฏว่า ไม่พบเชื้อทั้งหมด

× How can I help you?