ร่วมตั้งด่านตรวจค้นเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ในพื้นที่ตำบลหนองตาคง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565เวลา 18.00 น. นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง มอบหมาย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองตาคงร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ ชค.4 ชรบ. และ อ.ส.อำเภอ จัดตั้งด่านตรวจค้นเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ในพื้นที่ตำบลหนองตาคง ณ บริเวณสามแยกจางวาง

× How can I help you?