ร่วมตั้งด่านเพื่อคัดครองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 06.00 น. ณ สามแยกจางวาง นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับ รพ.สต.หนองตาคง ชค.ทพ.นย.4 ชุดปฏิบัติการที่ 12 สภ.บ้านแปลง ร่วมตั้งด่านเพื่อคัดครองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ในแรงงานต่างด้าวพร้อมทั้งออกบัตรผ่านการจรวจโควิด-19 พร้อมอำนวยความสะดวกให้ ณ จุดตั้งด่านตรวจแยกจางวาง หมู่ 2 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลการสุ่มตรวจแรงงาน 168 ราย คนไทย 2 ราย รวมทั้งหมด 170 ราย ผลปรากฏว่า ไม่พบเชื้อทั้งหมด

× How can I help you?