ร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง เข้าร่วมประจำเดือนหมู่บ้านคลองเร่ว หมู่ที่ 8 โดยการประชุมในครั้งนี้มีกำนันตำบลหนองตาคง และหน่วยงานทหาร ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ในการประชุมในครั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง ได้แจ้งแนวทางการดำเนินกิจกรรมช่วงที่ผ่านมา และวางแผนการพัฒนาการประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับฟังปัญหาประชาชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

× How can I help you?