ร่วมเป็นประธานพิธีเปิด การชุมนุมรอบกองไฟค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 256

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 19.00 น.

นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง เป็นประธานพิธีเปิด การชุมนุมรอบกองไฟค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีโรงเรียนบ้านโพธิ์,โรงเรียนบ้านจางวาง, โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ ,โรงเรียนบ้านคลองบอน,โรงเรียนราษฏร์พัฒนาสามัคคี,โรงเรียนบ้านแปลง และโรงเรียนบ้านคลองคต เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน เป็นผู้มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบรู้จักเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ณ โรงเรียนบ้านคลองคต

× How can I help you?