ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง

นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจาก พันจ่าตรี ดร.วิสวัส เอิบสภาพ ปลัดเทศบาลตำบลหนองตาคง ผู้อำนวยการ/กอง หัวหน้าส่วนราชการ ในโอกาสที่เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง ช้ัน 3

× How can I help you?