สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.

ได้รับคำร้องขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค ที่ บ้านคลองคต ม.7 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรีนายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองตาคงจัดกำลังพลและรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ดำเนินการแจกจ่ายน้ำ

× How can I help you?