เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและติดตามการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

19 กรกฏาคม 65 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่บ้านแปลงน้อย เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและติดตามการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโดยการประสานงานงบประมาณ สนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี จำนวน 50,000 บาท

× How can I help you?