โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ฯ

เทศบาลตำบลหนองตาคง จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ‘’ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ สมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี’’เวลา 09.00น. วันที่ 1 เมษายน 2565 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโป่งน้ำร้อน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 โดยมี นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคงกล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาล สถานีตำรวจภูธรบ้านแปลง ชุดปฏิบัติการที่ 12 หมวดทางหลวงหนองตาคง อสม. และประชาชนในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในโครงการมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ดอกดาวเรือง และดอกทานตะวัน ณ หน้าสำนักงานเทศบาลฯ จำนวน 1,000 ต้น การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา- เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมตั้งปณิธานทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน และประเทศชาติ- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้เทศบาลมีความน่าดู น่าอยู่ และสวยงาม

× How can I help you?