โครงการลดอุบัติภัยทางถนน ประจำปี 2565 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้คำขวัญ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองตาคง เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการลดอุบัติภัยทางถนน ประจำปี 2565 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้คำขวัญ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีตำรวจภูธรบ้านแปลง กำนันผู้ใหญ่บ้าน หมวดการทางหนองตาคง นักเรียนโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ชุดปฏิบัติการนาวิกโยธินที่12 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 1302 กอ.รมน.กลุ่มสตรี อสม.และสว่างกตัญญูจุดเทพนิมิต เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ สามแยกจางวาง ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยจัดตั้งด่าน ในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองตาคง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง พยาบาล อปพร. ชรบ.และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ประจำอยู่ตลอด 24 ชม. โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อย่างมีความสุขและปลอดภัย

× How can I help you?