โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

      นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองตาคง ทั้งหมด 4 ศูนย์ ดำเนินการจัดโครงการโดย   กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองตาคง โดยมี หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 12 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลหนองตาคง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองตาคง (หลังเก่า)

      โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองตาคงนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกาย มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

× How can I help you?