ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาคง ครั้งแรก

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายอำเภอโป่งน้ำร้อน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลหนองตาคง ครั้งแรก โดยมี นายมงคล เลิศพรทิพย์ นายอำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ พร้อมแสดงความยินดีแก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตาคงที่ได้รับเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งแรกนี้ มีการกล่าวคำปฏิญาณตน พร้อมเลือกตั้งประธานสภาฯ รองประธานสภาฯและเลขานุการสภาเทศบาล

Avatar

kamon kamon

7 พ.ค. 2564

กิจกรรมต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 พ.จ.ต.วิสวัส เอิบสภาพ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น (ZERO TOLERANCE) พร้อมท้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง

Avatar

kamon kamon

16 เม.ย. 2564
Avatar

kamon kamon

24 มี.ค. 2564
Avatar

admin2

23 ก.พ. 2564
1 2
× How can I help you?