กิจกรรมต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 พ.จ.ต.วิสวัส เอิบสภาพ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น (ZERO TOLERANCE) พร้อมท้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง

Avatar

kamon kamon

16 เม.ย. 2564
Avatar

admin2

23 ก.พ. 2564

ประชุมเพื่อจัดทำ “ร่าง”แผนดำเนินงาน ประจำปี 2564

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายณัฐพงษ์ ศิริสื่อวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง เป็นประธานประชุมเพื่อจัดทำ “ร่าง”แผนดำเนินงาน ประจำปี 2564 ของเทศบาลตำบลหนองตาคง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3

Avatar

kamon kamon

30 ต.ค. 2563

กิจกรรมจิตอาสา”ทำดีเพื่อพ่อ”

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองตาคง นำโดย นายณัฐพงษ์ ศิริสื่อสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมด้วย ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียนโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร และจิตอาสา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ ณ ถนนเส้นหลัก บริเวณสามแยกตลาดจางวาง โดยร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ

อาร์มี่โฮสติ้ง

อาร์มี่โฮสติ้ง

1 ก.ย. 2561
× How can I help you?