ชื่อ - นามสกุล :นายสมศักดิ์ ใสตะภาพ
ตำแหน่ง :รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง(2) (086-156537)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :086-156537
Email :
กลุ่ม / แผนก : โครงสร้างผู้บริหารเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :