ชื่อ - นามสกุล :นายทวี พละสุข
ตำแหน่ง :เลขานุการนายกเทศมนตรี (084-867243)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :084-867243
Email :
กลุ่ม / แผนก : โครงสร้างผู้บริหารเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :