ชื่อ - นามสกุล :นายสิทธิชัย การุณ
ตำแหน่ง :รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง(1) (098-5915646)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :098-591564
Email :
กลุ่ม / แผนก : โครงสร้างผู้บริหารเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :